23. 10. 2019  15:27 Alojza
Akademický informační systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOLARIČ, L. -- ŠIMKO, P. Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 113--118. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originální název: Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách
Anglický název:
Autor: Ing. Lukáš Kolarič (80%)
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (20%)
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Podnázev:
Od strany: 113
Do strany: 118
Počet stran: 6
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Kolarič
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originální název: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: Ing. Ladislav Staruch, PhD. (50%)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (50%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-8208-010-3
Nakladatel: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Místo vydání: Bratislava,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)