19. 10. 2019  2:23 Kristián
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLARIČ, L. -- ŠIMKO, P. Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, s. 113--118. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originálny názov: Možnosti znižovania obsahu akrylamidu v potravinách
Anglický názov:
Autor: Ing. Lukáš Kolarič (80%)
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (20%)
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Podnázov:
Od strany: 113
Do strany: 118
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Kolarič
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Additives and contaminants in foodstuffs 2019. Bratislava,: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019. ISBN 978-80-8208-010-3.

Originálny názov: Additives and contaminants in foodstuffs 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Ladislav Staruch, PhD. (50%)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-010-3
Vydavateľ: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)