28. 10. 2020  3:50 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LAUKOVÁ, M. -- KAROVIČOVÁ, J. -- MINAROVIČOVÁ, L. -- KOHAJDOVÁ, Z. Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran. Potravinárstvo, 14. s. 170--177.

Originálny názov:
Effect of thermal stabilization on physico-chemical parameters and functional properties of wheat bran
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Michaela Lauková, PhD. (40%)
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (20%)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (20%)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (20%)
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Potravinárstvo
Číslo zväzku (ročník):
14
Od strany:
170
Do strany:
177
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. 2020.

Originálny názov: Potravinárstvo
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 17.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)