28. 10. 2020  5:11 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLARIČ, L. -- MINAROVIČOVÁ, L. -- LAUKOVÁ, M. -- KAROVIČOVÁ, J. -- KOHAJDOVÁ, Z. Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content. Journal of Texture Studies, 51. s. 464--474.

Originálny názov:
Pasta noodles enriched with sweet potato starch: Impact on quality parameters and resistant starch content
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Journal of Texture Studies
Číslo zväzku (ročník): 51
Od strany:
464
Do strany:
474
Počet strán: 11
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 27.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Texture Studies.

Originálny názov:
Journal of Texture Studies
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)