28. 10. 2020  4:18 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANOTKOVÁ, L. -- HOJEROVÁ, J. Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov – komparácia metód in vitro a in vivo. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Fotoprotektívne vlastnosti kozmetických olejov – komparácia metód in vitro a in vivo
Anglický názov: Photoprotective properties of cosmetic oils – comparison of in vitro and in vivo methods
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: UV radiation, Mansur equation, fotoprotekcia, slnečný ochranný faktor, Vegetable oil, social media platforms, Sun Protection Factor, Mansurova rovnica, Photoprotection, sociálne média, rastlinné oleje, UV žiarenie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lívia Janotková
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)