28. 10. 2020  4:08 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAMRANOVÁ, V. -- HOJEROVÁ, J. In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov – porovnanie s metódou in vivo. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetických prípravkov – porovnanie s metódou in vivo
Anglický názov:
In vitro evaluation of photoprotection of cosmetic products – comparison with in vivo method
Český názov:
Autor: Ing. Veronika Hamranová
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: skin, UV radiation, Sun Protection Factor, prípravky na opaľovanie, koža, Mansurova zrieďovacia spektrofotometrická metóda, Mansur dilution spectrophotometric method, UV žiarenie, SPF, sunscreens
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Veronika Hamranová
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)