28. 10. 2020  5:03 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOČAJDOVÁ, V. -- KREPS, F. Vplyv teploty hlboko vedeného vyprážania na degradáciu rastlinných olejov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov: Vplyv teploty hlboko vedeného vyprážania na degradáciu rastlinných olejov
Anglický názov:
The Influence of deep-frying on degradation of vegetable oils
Český názov:
Autor:
Ing. Veronika Kočajdová
doc. Ing. František Kreps, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: rapid tests, high oleic vegetable oil, thermooxidation, komerčné testery, rastlinný olej s vysokým obsahom kyseliny olejovej, deep-fat frying, termooxidácia, hlboko vedené vyprážanie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Kočajdová
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)