28. 10. 2020  4:58 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOLNÁROVÁ, L. -- KREPS, F. Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu a senzorickú atraktivitu cereálnych sušienok. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Vplyv biomasy rakytníka rešetliakového na oxidačnú stabilitu a senzorickú atraktivitu cereálnych sušienok
Anglický názov:
Influence of sea buckthorn biomass on oxidative stability and sensory attractiveness of cereal biscuits
Český názov:
Autor: Bc. Lenka Molnárová
doc. Ing. František Kreps, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sea buckthorn, rakytník rešetliakový, senzorické hodnotenie, sensory evaluation, antioxidant, oxidačná stabilita
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)