28. 10. 2020  4:48 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRUŠKOVÁ, M. -- SCHMIDT, Š. Izolácia antioxidantov z biomasy rakytníka rešetliakového. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Izolácia antioxidantov z biomasy rakytníka rešetliakového
Anglický názov:
Isolation of antioxidants from sea buckthorn biomass
Český názov:
Autor: Ing. Michaela Hrušková
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sea buckthorn, antioxidanty, extrakcia, rakytník rešetliakový, extraction, Trolox, antioxidants
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Michaela Hrušková
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)