28. 10. 2020  4:31 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHUBERTOVÁ, S. -- BURČOVÁ, Z. Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov
Anglický názov:
Use of sea buckthorn juice for the preparation of fermented fruit drinks
Český názov:
Autor: Ing. Svetlana Schubertová
Ing. Zuzana Krepsová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: sea buckthorn juice, jablčno-mliečna fermentácia, malolactic fermentation, šťava rakytníka rešetliakového, Lactobacillus plantarum
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)