28. 10. 2020  4:20 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALACHOVÁ, S. -- BURČOVÁ, Z. Fotoprotektívne a antioxidačné zložky rastlinných olejov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Fotoprotektívne a antioxidačné zložky rastlinných olejov
Anglický názov:
Photoprotective and antioxidant substances of vegetable oils
Český názov:
Autor:
Ing. Simona Valachová
Ing. Zuzana Krepsová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: phenolic compounds, fotoprotektívny účinok, fenolické zlúčeniny, photoprotective effect, antioxidant effect, ultrafialové žiarenie, ultraviolet radiation, antioxidačný účinok
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)