28. 10. 2020  3:37 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALADEJOVÁ, P. -- MINAROVIČOVÁ, L. Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Sledovanie kvalitatívnych parametrov vybraných druhov medu
Anglický názov:
Evaluation of qualitative parameters of selected types of honey
Český názov:
Autor:
Ing. Petronela Haladejová
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: physicochemical properties, honey, produkcia medu, production of honey, med, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Petronela Haladejová
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)