28. 10. 2020  5:16 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURICOVÁ, B. -- MINAROVIČOVÁ, L. Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniek. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov: Využitie vybraných druhov hydrokoloidov pri výrobe cukroviniek
Anglický názov:
Use of selected hydrocolloids types in confectionery production
Český názov:
Autor:
Ing. Barbora Juricová
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: želatína, pectin, pektín, výroba želé, hydrocolloids, gelatin, agar, hydrokoloidy, jelly production
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)