28. 10. 2020  5:12 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUBÁNKOVÁ, M. -- MINAROVIČOVÁ, L. Overenie vzorca výpočtu teoretického množstva melasy vzhľadom na skutočnú hodnotu pre kampaň 2019/2020 v cukrovare Sereď. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Overenie vzorca výpočtu teoretického množstva melasy vzhľadom na skutočnú hodnotu pre kampaň 2019/2020 v cukrovare Sereď
Anglický názov: Verification of the formula for calculating the theoretical amount of molasses in relation to the actual value for the 2019/2020 campaign at the Sereď sugar factory
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cukrová repa, cukor, melasa, molasses, sugar beet, sugar
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Michaela Kubánková
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)