28. 10. 2020  5:17 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAĎAROVÁ, D. -- MARTINIAKOVÁ, S. Antioxidačný potenciál ubichinolu a prchavých olejov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Antioxidačný potenciál ubichinolu a prchavých olejov
Anglický názov:
Antioxidant Potential of Ubiquinol and Essential Oils
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: ubichinón, esenciálny olej, free radical, antioxidačná aktivita, ubiquinol, essential oil, voľný radikál, antioxidant activity, ubiquinone, ubichinol
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominika Maďarová
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)