28. 10. 2020  5:09 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČALÁDIKOVÁ, L. -- GREIF, G. Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov: Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity metabolitov v procese odbúrania tyramínu Geotrichum candidum
Anglický názov:
Evaluation of Antimicrobial Activity of Metabolites in the Process of Tyramine Degradation by Geotrichum candidum
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Geotrichum candidum, phenolic acids, fenolové kyseliny, antimikrobiálna aktivita, antimicrobial activity
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lucia Čaládiková
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)