28. 10. 2020  5:05 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPRLÁKOVÁ, K. -- GREIF, G. Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Enterococcus lactis – rast a analýza vybraných metabolitov
Anglický názov: Enterococcus lactis - growth and analysis of selected metabolites
Český názov:
Autor: Ing. Katarína Šprláková
Ing. Gabriel Greif, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: tyramín, biogénne amíny, Enterococcus lactis, biogenic amines, dekarboxylácia, tyramine, decarboxylation
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)