28. 10. 2020  4:52 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRIŽANOVÁ, N. -- LAUKOVÁ, M. Využitie pšeničných otrúb v pekárskej technológii. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Využitie pšeničných otrúb v pekárskej technológii
Anglický názov:
Use of wheat bran in bakery technology
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pečivo, bran, stabilization, rolls, biscuits, sušienky, stabilizácia, otruby
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)