28. 10. 2020  4:49 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOVÁKOVÁ, Ľ. -- LAUKOVÁ, M. Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Inkorporácia prášku z jedlých cvrčkov do cereálnych výrobkov
Anglický názov:
Incorporation of cricket powder into cereal products
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: edible insects, cereal products, cereálne výrobky, prášok z jedlých cvrčkov, edible cricket powder, jedlý hmyz
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Ľubomíra Nováková
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)