28. 10. 2020  4:53 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOKÁČOVÁ, K. -- MARTINIAKOVÁ, S. Antioxidačný účinok vybraných karotenoidov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Antioxidačný účinok vybraných karotenoidov
Anglický názov:
Antioxidant Effect of Selected Carotenoids
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Sokáčová
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: krocín, antioxidanty, antioxidants, karotenoidy, carotenoids, voľné radikály, free radicals, ľudská koža, human skin, crocin
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Kristína Sokáčová
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)