28. 10. 2020  4:15 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OSLACKÁ, D. -- KOHAJDOVÁ, Z. Vplyv prídavku nopálovej múky na reologické charakteristiky pšeničného cesta. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Vplyv prídavku nopálovej múky na reologické charakteristiky pšeničného cesta
Anglický názov:
Effect of the Addition of Nopal Flour to the Rheological Characteristics of Wheat Dough
Český názov:
Autor:
Ing. Daniela Oslacká
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Mixolab, nopálová múka, Opuntia ficus-indica, cactus cladodes, nopal flour, stonky kaktusu
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)