28. 10. 2020  4:02 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRIVDOVÁ, J. -- KOHAJDOVÁ, Z. Vývoj nových druhov bezlepkových cestovín. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov: Vývoj nových druhov bezlepkových cestovín
Anglický názov:
Development of New Types of Gluten-Free Pasta
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kukurica, rice, bezlepkové cestoviny, gluten-free pasta, maize, starch, ryža, škrob
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)