28. 10. 2020  3:48 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOŠIAN, A. -- KOHAJDOVÁ, Z. Vývoj nových druhov rastlinných nápojov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Vývoj nových druhov rastlinných nápojov
Anglický názov:
Development of New Types of Plant Beverages
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: laktózová intolerancia, chickpea, oats, nefermentované nápoje, quinoa, chemical composition, ovos, cícer, lactose intolerance, plant-based milk alternatives, rastlinné náhrady mlieka, fresh beverages, chemické zloženie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)