28. 10. 2020  3:32 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOŠŤÁLOVÁ, D. -- GREIFOVÁ, M. Komerčné rastlinné nápoje ako surovina na výrobu fermentovaných nápojov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Komerčné rastlinné nápoje ako surovina na výrobu fermentovaných nápojov
Anglický názov:
Commercial vegetable beverages as raw material for the production of fermented beverages
Český názov:
Autor: Ing. Dorota Košťálová
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: probiotiká, fermentácia, probiotics, non-dairy products, nemliečne produkty, rastlinné náhrady mlieka, fermentation, plant-based milk substitute
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)