28. 10. 2020  5:14 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÉREŠOVÁ, J. -- KAROVIČOVÁ, J. Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov: Využitie metódy kapilárnej izotachoforézy pri vývoji nových druhov fermentovaných cereálnych nápojov
Anglický názov: Using of the method of Capillary Isotachophoresis in the Development of New Types of Fermented Cereal Beverages
Český názov:
Autor: Ing. Jana Bérešová
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: fermented beverages, barley, jačmeň, fermentované nápoje, kapilárna izotachoforéza, capillary isotachophoresis
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jana Bérešová
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)