28. 10. 2020  5:11 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUDAYOVÁ, J. -- KAROVIČOVÁ, J. Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Aplikácia vodných extraktov získaných z mrlíka čilského pri výrobe nových druhov fermentovaných nápojov
Anglický názov:
Application of Aqueous Extracts Obtained from Chenopodium Quinoa for Production of New Types of Fermented Beverages
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Mrlík čilský, pseudocereals, probiotická kultúra, aqueous extract, fermented beverages, hodnotenie nápojov, fermentované nápoje, Chenopodium Quinoa, pseudocereálie, probiotic cultures, beverage assessment, vodný extrakt
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Jana Budayová
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)