28. 10. 2020  5:08 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAUSHÚBEROVÁ, S. -- KOHAJDOVÁ, Z. Vplyv prídavku ľanovej múky na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Vplyv prídavku ľanovej múky na termomechanické vlastnosti pšeničného cesta
Anglický názov:
Effect of Flaxseed Flour Addition On Thermomechanical Properties of Wheat Dough
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: ľan zlatý, Mixolab, reologické vlastnosti, brown flaxseed, ľan hnedý, flaxseed flour, rheological properties, gold flaxseed, ľanová múka
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)