28. 10. 2020  5:02 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDÁČKOVÁ, N. -- ŠIMKO, P. Vývoj a verifikácia metódy stanovenia obsahu cholesterolu v mlieku. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Vývoj a verifikácia metódy stanovenia obsahu cholesterolu v mlieku
Anglický názov:
Development and verification of method for cholesterol content in milk
Český názov:
Autor:
Ing. Nina Hudáčková
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: chromatography, chromatografia, cholesterol, HPLC, validation, validácia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)