28. 10. 2020  4:55 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALUŠÁKOVÁ, M D. -- ŠIMKO, P. Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Postupy znižovania obsahu cholesterolu v potravinách
Anglický názov:
Procedures of cholesterol removal from foods
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: sorption, cholesterol, β-cyclodextrin, sorpcia, milk, mlieko, HPLC, β-cyklodextrín
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)