28. 10. 2020  4:36 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAHLIKOVÁ, L. -- SEKRETÁR, S. Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Povrchová aktivita formulácií na báze extraktov z prírodných materiálov
Anglický názov:
Surface activity of formulations based on natural extracts materials
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: formulácie, surfactants, formulation, plant extracts, surface tension, rastlinné extrakty, povrchové napätie, povrchovo aktívne látky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)