28. 10. 2020  4:18 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽENČUCHOVÁ, J. -- SEKRETÁR, S. Antioxidačná aktivita formulácií na báze extraktov z rastlinných materiálov. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Antioxidačná aktivita formulácií na báze extraktov z rastlinných materiálov
Anglický názov:
Antioxidative Activity of Formulations Based on Plant Extracts from Vegetable Materials
Český názov:
Autor:
Ing. Jana Ženčuchová
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidanty, DPPH, plant extracts, Rancimat test, rastlinné extrakty, antioxidants
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jana Ženčuchová
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)