28. 10. 2020  4:05 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARANOVIČOVÁ, E. -- STARUCH, L. Sledovanie nutričných parametrov anatomických celkov Mangalice Plavej. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Sledovanie nutričných parametrov anatomických celkov Mangalice Plavej
Anglický názov:
Monitoring of nutritional parameters of anatomical units of Mangalica Plava
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Mangalica, physico-chemical properties, nutričné parametre, nutritional parameters, questionnaire, dotazník, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)