28. 10. 2020  4:10 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURČOVÁ, D. -- HOJEROVÁ, J. Zdraviu prospešné účinky karotenoidov krocín a krocetín. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Zdraviu prospešné účinky karotenoidov krocín a krocetín
Anglický názov:
Health Benefits of Carotenoids Crocin and Crocetine
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: krocín, Crocin, krocetín, zdravotné benefity, fotoprotektívny účinok, antioxidačná aktivita, Carotenoids, karotenoidy, Antioxidative activity, Crocetin, Health benefits
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominika Ďurčová
Posledná zmena: 18.07.2020 22:22 (Import dát z knižnice)