28. 10. 2020  3:40 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OROLÍNOVÁ, M. -- CIESAROVÁ, Z. Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Enzymatická úprava cereálnych surovín ako spôsob prevencie vzniku akrylamidu
Anglický názov: Enzymatic treatment of cereals as a tool of prevention from acrylamide formation
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: cereálie, acrylamide, asparaginase, asparagín, rve, akrylamid, asparagináza, cereals, asparagine, raž
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:22 (Import dát z knižnice)