28. 10. 2020  5:15 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽIDOVÁ, L. -- CIESAROVÁ, Z. Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového v rôznych štádiách zrelosti a ich enzymatická úprava
Anglický názov:
Bioactive compounds of sea buckthorn in different stages of ripeness and their enzymatic treatment
Český názov:
Autor: Bc. Lenka Židová
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: acrylamide, bioaktívne látky, asparaginase, asparagín, akrylamid, sea buckthorn, asparagináza, bioactive compounds, rakytník rešetliakový, asparagine
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:22 (Import dát z knižnice)