28. 10. 2020  4:56 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TAKÁČOVÁ, M. -- KOHAJDOVÁ, Z. Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Zdravotné riziká výskytu histamínu v potravinách
Anglický názov:
Health Risks of Histamine Occurrence in Food
Český názov:
Autor: Bc. Magdaléna Takáčová
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: histamínová intolerancia, biogénne amíny, biogenic amines, histamine intolerance, mikroorganizmy, histamín, diaminooxidáza, microorganisms, histamine, diaminooxidase
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)