28. 10. 2020  4:15 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KÁNTOROVÁ, P. -- MINAROVIČOVÁ, L. Sladidlá s prebiotickým účinkom. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Sladidlá s prebiotickým účinkom
Anglický názov:
Sweeteners with prebiotic effect
Český názov:
Autor:
Bc. Petra Kántorová
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: prebiotic effect, galactooligosaccharides, prebiotický účinok, oligosacharidy, galaktooligosacharidy, sweeteners, sladidlá, oligosaccharides
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)