28. 10. 2020  5:06 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŤAŽKÁ, D. -- KOHAJDOVÁ, Z. Sladidlá vo výžive diabetikov. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Sladidlá vo výžive diabetikov
Anglický názov: Sweeteners in Nutrition of Diabetics
Český názov:
Autor: Bc. Dominika Ťažká
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Sweeteners, bezpečnosť sladidiel, rozdelenie sladidiel, Division of sweeteners, sortiment sladidiel, Diabetes mellitus, assortment of sweeteners, sweetener safety, sladidlá
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)