28. 10. 2020  5:03 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SIDÓOVÁ, A. -- KOHAJDOVÁ, Z. Výživa a stravovanie diabetikov. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Výživa a stravovanie diabetikov
Anglický názov:
Nutrition and Eating Habits of Diabetics
Český názov:
Autor:
Andrea Sidóová
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: diabetes mellitus, výživa diabetikov, vláknina, fiber, glycemic index, sweeteners, sladidlá, nutrition of diabetics, glykemický index
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Andrea Sidóová
Posledná zmena: 18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)