28. 10. 2020  4:59 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARÁTH, K. -- KOHAJDOVÁ, Z. Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Strukoviny ako plodiny pre nové cereálne výrobky
Anglický názov:
Legumes as a Crops for New Cereal Products
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: legumes, antinutričné látky, antinutritional substances, cereal products, nutritional substances, strukoviny, cereálne výrobky, nutričné látky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)