28. 10. 2020  4:56 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

WAGNER, R. -- KOHAJDOVÁ, Z. Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Inovácia cereálnych výrobkov z pšeničnej a ražnej múky
Anglický názov: Innovation of Cereal Products from Wheat and Rye Flour
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: cereálie, múka, wheat, pšenica, vláknina, rye, cereals, flour, legume, raž
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)