28. 10. 2020  4:53 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠPRLÁKOVÁ, N. -- GREIFOVÁ, M. Nemliečne probiotické potraviny. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Nemliečne probiotické potraviny
Anglický názov:
Non-dairy probiotic products
Český názov:
Autor:
Bc. Nikola Šprláková
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: probiotiká, probiotics, životaschopnosť, non-dairy foods, viability, nemliečné potraviny, mikroorganizmy, matrix, microorganisms, lactose intolerance, laktózová intolernacia, matica
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Nikola Šprláková
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)