28. 10. 2020  4:50 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TERESHCHUK, K. -- GREIFOVÁ, M. Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Analytické metódy na určovanie pravosti a zisťovanie falšovania mliečnych výrobkov
Anglický názov:
Analytical methods for the determination of authenticity of dairy products
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: authenticity, adulteration, dairy products, autentickosť, falšovanie, mliečne výrobky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kateryna Tereshchuk
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)