28. 10. 2020  4:47 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAKAJSOVÁ, K. -- GREIFOVÁ, M. Probiotické mliečne výrobky na Slovensku. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Anglický názov: Probiotic dairy products in Slovakia
Český názov:
Autor: Bc. Katarína Bakajsová
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: probiotiká, kyslomliečne baktérie, probiotics, lactic acid metabolism, metabolizmus mliečneho kvasenia, probiotic cultures, fermented milk products, acid lactic bacteria, probiotické kultúry, fermentované mliečne výrobky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)