28. 10. 2020  4:43 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URBLIKOVÁ, M. -- KAROVIČOVÁ, J. Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojov. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Využitie stévie cukrovej pri výrobe nealkoholických nápojov
Anglický názov: Using of Stevia Rebaudiana for Production of Non-Alcoholic Beverages
Český názov:
Autor: Bc. Melánia Urbliková
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: steviol glycosides, prírodné sladidlo, steviolové glykozidy, natural sweetener, Stevia rebaudiana Bertoni
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)