28. 10. 2020  5:07 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KABATIEROVÁ, A. -- MARTINIAKOVÁ, S. Antiradikálový účinok prchavých olejov. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Antiradikálový účinok prchavých olejov
Anglický názov:
Antiradical Effect of Volatile Oils
Český názov:
Autor: Bc. Aneta Kabatierová
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: essential oil, prchavý olej, oxidačný stres, voľné radikály, volatile oil, oxidative stress, esenciálny olej, free radicals, antioxidant
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)