28. 10. 2020  4:46 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOCÚROVÁ, N. -- KREPS, F. Tokoferoly v rastlinnej biomase. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Tokoferoly v rastlinnej biomase
Anglický názov:
Tocopherols in plant biomass
Český názov:
Autor: Bc. Natália Kocúrová
doc. Ing. František Kreps, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: tokoferoly a tokotrienoly, plant biomass, synthetic and natural substances, toxicity, rastlinná biomasa, syntetické a prírodné látky, toxicita, tocopherols and tocotrienols, antioxidant
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)