28. 10. 2020  4:21 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEDVEĎOVÁ, K. -- BURČOVÁ, Z. Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
Anglický názov:
Degradation of antioxidants in frozen fruit
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mrazenie, freezing, extraction, raspberry (Rubus idaeus L.), flavonoidy, maliny (Rubus idaeus L.), phenolic compounds, fenolické zlúčeniny, extrakcia, flavonoids
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)