28. 10. 2020  4:37 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HOLLOSYOVÁ, K. -- BURČOVÁ, Z. Vplyv pasterizácie na degradáciu fenolických látok. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Vplyv pasterizácie na degradáciu fenolických látok
Anglický názov:
Effect of pasteurization on degradation of phenolic compounds
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: celkový obsah fenolov, degradácia, pasterizácia, total phenol content, sea buckthorn, pasteurisation, degradation, rakytník rešetliakový, total flavonoid content, celkový obsah flavonoidov
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Katarína Hollosyová
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)