28. 10. 2020  4:19 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAĽKOVÁ, K. -- GREIFOVÁ, M. Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Antimikrobiálne vlastnosti laktoferínu
Anglický názov:
Antimicrobial properties of lactoferrin
Český názov:
Autor: Bc. Karolína Vaľková
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: microorganisms, bovine lactoferrin, ľudský laktoferín, human lactoferrin, hovädzí laktoferín, mikroorganizmy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Karolína Vaľková
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)